Συνταγές με Καρπούς Κακάο σε Κομμάτια

Cοcoα Nibs

Επιλεγμένες Συνταγές

Μικρά κομμάτια προερχόμενα από το καβούρδισμα και την άλεση των βαλάνων του κακάο.Συστατικά 100% κακάο

Επιστροφή στο μενού