Συνταγές με αλεύρι από δίκοκκο σιτάρι

Επιλεγμένες Συνταγές

Αλεύρι από δίκοκκο σιτάρι, triticum dicoccum, το οποίο αλέθεται στην ξεχωριστή γραμμή πετρόμυλου, για να διατηρεί τα παραδοσιακά του χαρακτηριστικά.