Συνταγές με fondant powder

Επιλεγμένες Συνταγές

Μείγμα σε σκόνη με βάση την γλυκόζη με εξαιρετικά μικρούς κρυστάλλους. Σταθερό ακόμα και μετά από μεγάλο χρόνο αποθήκευσης.