Συνταγές με ξινό (κιτρικό οξύ)

Επιλεγμένες Συνταγές
Αναζήτηση με ετικέτες

Πρόκειται για λευκή στερεή κρυσταλλική ουσία ως καθαρή σκόνη. Χημικός τύπος: C6H8O7H2O.

Επιστροφή στο μενού

Επιστροφή στο προϊόν