Συνταγές με καστανή ζάχαρη

Επιλεγμένες Συνταγές
Αναζήτηση με ετικέτες

Η καστανή ζάχαρη είναι προϊόν σακχαρόζης. Το ιδιαίτερο καστανό χρώμα της οφείλεται στην παρουσία της μελάσας. Είναι ανεπεξέργαστη ή μερικώς επεξεργασμένη και περιέχει μερικά υπολείμματα μελάσας.

Επιστροφή στο μενού

Επιστροφή στο προϊόν